Málaš 2017

Projekt Málaš 2017 - The European Union Through the Eyes of its Citizens financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov.

Projekt umožnil stretnutie 300 občanov, z ktorých 150 pochádzalo z obce Málaš (Slovensko), 50 z obce Nőtincs (Maďarsko), 16 z mesta Racibórz (Poľsko), 17 z Občianského združenia Guľôčka (Slovensko), 10 zo vzdelávacej organizácie Občianskeho združenia Lipka - Rychta (Česko), 45 z folklórneho súboru Botorka z mesta Balaň (Rumunsko) a 12 z mesta Gavignano (Taliansko).

Stretnutie sa uskutočnilo v obci Málaš, Slovenská republika, od 29.06.2017 do 02.07.2017

Stručný opis
Dňa 29.06.2017 starosta obce oficiálne privítal účastníkov podujatia, predstavil hlavnú myšlienku projektu, jednotlivých partnerov a ich úlohy v projekte. Predstavitelia partnerských miest prezentovali nápady a výsledky projektov o spolupráci občanov a ich vplyv na život na dedine /v meste/ - prezentácie príkladov na tému meniace sa dediny, prezentácia úspešných projektov podporujúcich iniciatívu občanov EÚ.

Dňa 30.06.2017 sa účastníci stretnutia  zúčastnili workshopu pre deti a mládež na tému ,, My sme budúcnosť Európy”, bola vyhlásená výtvarná súťaž zamerná na porozumenie a predstavene si EÚ. Nasledovala návšteva Múzea holokaustu v Seredi a v popoludňajších hodinách návšteva pomníka obetiam 2. svetovej vojny v Kalnej nad Hronom. Predstavitelia partnerov sa zúčastnili workshop na tému Euroskepticizmus a vplyv na rapídny nárast fašistických a extrémistických politických strán. Podvečer sa konala prezentácia starostu obce na tému ,,Chceme byť členmi EÚ”, zdôraznenie benefitov z členstva EÚ. Vo večerných hodinách sa konala prezentácia dychového súboru Pečeničan z Pečeníc ,folklórneho súboru Botorka z Rumunska a folklórneho súboru Nádas zo Slovenska.

Dňa 01.07.2017 účastníci podujatia zamerali pozornosť na problémy mladých ľudí v EÚ  a diskutovali na tému ,, Aký druh Európy chceme ?”, zameranie sa na budúcnosť Európy, príťažlivej pre mladú generáciu. Dopoludnia sa konala návšteva vojenského múzea v Pohronskom Ruskove – Military museum, poobedňajších hodinách účastníci projektu navštívili Múzeum F. Schuberta v Želiezovciach. Podvečer prišla na rad prezentácia krátkych filmov o integrácii menšín v EÚ, poukázanie na národnostné rozdiely, na Európu ako na miesto, kde sa stretávajú rôzne kultúry, národy, vierovyznania. Vo večerných hodinách sa uskutočnilo koncertné vystúpenie populárnej maďarskej speváčky Zalatnay Sarolty.

Dňa 02.07.2016 sa konala slávnostná svätá omša, ktorej sa zúčastnili aj zahraniční partneri. Po skončení svätej omše sa konala záverečná konferencia spojená so zhodnotením podujatia, pochopenia dôležitosti aktívneho členstva EÚ, demokratických hodnôt, práv, EÚ politiky a rešpektovania rozdielnych kultúrnych princípov.
Vo večerných hodinách nasledoval koncert populárnej rockovej skupiny EDDA MŰVEK a v nočných hodinách  nasledovala rozlúčka so zahraničnými partnermi.