Projekty

OZ Guľôčka pôsobí pri organizovaní aktivít mládeže, ktoré súvisia s alternatívnym spôsobom pestovania plodín a chovom zvierat, zdravým životným štýlom a spôsobmi ochrany prírody a krajiny, ktoré podporujú zdravý životný štýl.

Naše občianske združenie združuje hlavne mladých ľudí so záujmom o nové a alternatívne spôsoby hospodárenia so zameraním na pestovanie miestnych odrôd plodín a zeleniny, aromatických rastlín na výrobu čajov, technických plodín pre využitie tradičných postupov ich spracovania a výrobu hotových výrobkov. S tým súvisí aj chov tradičných zvierat pre každodennú obživu v rodine, alebo komunite.