Kemp: sociálne poľnohospodárstvo

V druhom augustovom týždni sa konalo stretnutie mládeže z dvoch európskych krajín. Na kempe zameranom na sociálne poľnohospodárstvo sa stretli mladí ľudia z Českej republiky a Slovenska.

V súčasnosti dochádza k vylučovaniu niektorých sociálnych skupín obyvateľstva zo spoločnosti. Jednotlivé sociálne skupiny si navzájom nerozumejú a tak vznikajú zbytočné predsudky. Cieľom tohto kempu bolo ukázať, že každá skupina obyvateľstva má svoje miesto v spoločnosti, všetci môžu byť užitoční a prospešní. Sociálne poľnohospodárstvo je vlastne využívanie prác v poľnohospodárstve na terapeutické účely a opatrenia v sociálnej a zdravotnej oblasti. Predstavuje inovatívny prístup, ktorý spája dve koncepcie: multifunkčné poľnohospodárstvo a sociálne služby/zdravotnú starostlivosť na miestnej úrovni. Prispieva k pocitu spokojnosti a sociálnej integrácii osôb so špecifickými potrebami v rámci produkcie poľnohospodárskych výrobkov.

Počas týždňa sa konali prednášky na tému sociálneho poľnohospodárstva ako o novom trende vo svete. Dozvedeli sa o jeho princípoch, úlohách a význame. Navštívili tiež niekoľko farmárov a prevádzok a hľadali možnosti ako aj tu implementovať prvky sociálneho hospodárenia.

Psychologička, ktorá pracuje vo svojej praxi s odsúdenými, drogovo závislými ale aj telesne handicapovanými osobami, na svojej prednáške hovorila o špecifických potrebách týchto skupín ľudí, o možnostiach ich zapájania do každodenného života a práce. Účastníci kempu potom mali na základe informácií od psychologičky ako aj informácií od miestnych farmárov vytvoriť plán svojho hospodárstva založeného na princípoch sociálneho hospodárenia.

Spojenie niekoľkých sociálnych skupín obyvateľstva nastalo pri pomoci miestnemu farmárovi pri zakladaní ovocného sadu. Mladí ľudia, účastníci kempu, pracovali spoločne so seniormi ako aj duševne handicapovanými osobami. Prakticky si tak vyskúšali komunikáciu a spoluprácu medzi jednotlivými sociálnymi skupinami obyvateľstva. Pochopili, že sa všetci môžeme navzájom učiť, spolupracovať a vytvoriť tak nové hodnoty.

Priebežne počas kempu boli organizované rôzne športové a spoločenské hry, pri ktorých sa mohli účastníci lepšie spoznať. Na záver hodnotili svoj osobnostný rozvoj a pokrok.