Odborne vpred

Cieľom projektu Odborne vpred - Professionally ahead je pripraviť odborné a praktické materiály pre žiakov a absolventov odborných škôl v oblasti poľnohospodárstva pre prechod do praxe.

Prvými aktivitami realizovanými v rámci projektu bolo naše zapojenie sa do Európskeho týždňa odborných zručností, v rámci ktorého sme organizovali prezentáciu odborného vzdelávania a stretnutie odborníkov venujúcich sa vzdelávaniu.

Viac informácií o projekte nájdete na projektovej stránke profahead.eu/

 

Aktuálne o projekte

Aktivita 3 - Kreativita pri oslovení mladých

26.12.2016 20:55
Pri formovaní mladej generácie ľudí, pri vedení mládeže k aktivite je potrebné postupovať inak ako v minulosti. Pre ich podchytenie je potrebné ich osloviť novými, modernými prístupmi. Do popredia sa dostáva neformálne vzdelávanie, v rámci ktorého sa vedia mnohé naučiť a zároveň sa aj...
Celý článok

Aktivita 2 - Stretnutie odborníkov

22.12.2016 10:38
V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sme 6.12.2016 zorganizovali aj stretnutie odborníkov o možnostiach zamestnania sa a podnikania na vidieku. Stretnutnia sa zúčastnili zástupcovia stredných odborných škôl, Gazdovského spolku a občianskeho združenia Moje Kryszkowice...
Celý článok

Aktivita 1 - Burza informácií a stredných škôl

22.12.2016 10:13
V rámci kampane Európskeho týždňa odborných zručností sme sa spolu s jedným z projektových partnerov zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Spolu so SOŠ PaSV Levice sme zorganizovali podujatie Mladí odborníci. Cieľom...
Celý článok