Komunita s farmármi

Vytvorenie projektu Komunita s farmármi vychádza z potreby mladých ľudí nájsť vhodné možnosti svojho uplatnenia na trhu práce. Chceme veľmi úzko nadviazať na realizovaný projekt, pretože táto problematika je pre mladých ľudí zaujímavá a prináša im nové možnosti a pohľady na svoje uplatnenie v živote.

Hlavným cieľom projektu je neformálnym spôsobom získať potrebné informácie a kompetencie pre samozamestnanie  a osamostatnenie sa, uplatnenie v živote a realizácii následných projektov pre prácu na vidieku. Všetky získané zručnosti privedú mladých ľudí k získaniu vzťahu k práci, utvoria si vzor možností samozamestnania sa a odovzdajú si navzájom skúseností v medzinárodnom meradle rovesníkov.

Účastníkmi projektu budú mladí ľudia spolupracujúci s občianskymi združeniami a poľnohospodárskou školou, ktorých zaujíma uplatnenie tradičných techník v praktickom poňatí dnešného podnikania a života mladých ľudí. Účastníci získajú kompetencie pre lepšiu orientáciu v podmienkach podnikania na Slovensku a aj v ostatných krajinách Európy. Podporíme potrebu vzájomnej spolupráce farmárov a komunity obyvateľov na vidieku pri organizovaní spoločných aktivít - trhov a spoločenského života pre lepšie spoznanie sa. Tak sa vhodnejšie vytvára aj spolupráca v podnikaní.

Počas projektu plánujeme spoločnú mládežnícku výmenu. Mládežnícka výmena všetkých partnerských krajín bude prebiehať na Slovensku, mimo regiónu Levíc, aby boli vytvorené aj pre účastníkov slovenskej skupiny podmienky poznania nových oblastí uplatnenia sa na vidieku, inej komunity a spolupráce v medzinárodnom rozmere. Aktivita bude prebiehať formou neformálneho vzdelávania s aktivitami podporujúci spoznávanie mladých ľudí a všetkých účastníkov. Lámanie ľadov v komunikačných zábranách a pri riešení medzigeneračných problémov v komunikácii .
Miesto: Zuberec - tradičná obec s množstvom príkladov dobrej praxe v podnikaní v cestovnom ruchu a možnosťami zamestnania sa
Termín: január - február  2017