Video o význame pôdy - zamyslime sa

24.03.2016 11:03

Zamyslime sa nad významom pôdy a o potrebe jej ochrany

www.facebook.com/RobrAdmin/videos/1714398538793795/