Aktivita 2 - Stretnutie odborníkov

22.12.2016 10:38

V rámci Európskeho týždňa odborných zručností sme 6.12.2016 zorganizovali aj stretnutie odborníkov o možnostiach zamestnania sa a podnikania na vidieku. Stretnutnia sa zúčastnili zástupcovia stredných odborných škôl, Gazdovského spolku a občianskeho združenia Moje Kryszkowice (Poľsko).

Zloženie diskutujúcich bolo rôznorodé a spoločne sme tak získali širší pohľad na všetky otázky súvisiace s odborným vzdelávaním. Svoje názory prezentovali stredoškolskí učitelia, vysokoškolský pedagóg, odborní lektori, zástupcovia mimovládnych organizácií podporujúcich rozvoj vidieka a podnikania na vidieku, či členovia vzdelávacích občianskych združení.

Výsledkom stretnutia boli nové podnety v prístupe k odbornému vzdelávaniu. Nastala zhoda pri otázke potreby viesť žiakov k odborným zručnostiam a to aj s využitím nových, moderných a niekedy možno aj netradičných metód.

Súčasťou stretnutia bola aj prezentácia a ochutnávka produktov miestnych poľnohospodárov. Táto skúsenosti bola prínosná pre pochopenie zúčastnených, že aj za produkciou kvalitných potravín sa skrýva um a zručnosti.