Aktivita 1 - Burza informácií a stredných škôl

22.12.2016 10:13

V rámci kampane Európskeho týždňa odborných zručností sme sa spolu s jedným z projektových partnerov zapojili do súťaže, ktorú vyhlásila SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu.

Spolu so SOŠ PaSV Levice sme zorganizovali podujatie Mladí odborníci. Cieľom nášej aktivity, ktorá sa konala 1.12.2016 v priestoroch ÚPSVaR Levice, bolo prezentovať vzdelávanie v oblasti odborných zručností. Veríme, že vzťah k odbornosti a zručnostiam treba budovať už od detstva a tak našou cieľovou skupinou boli žiaci základných škôl, ktorí sa práve rozhodujú akým smerom sa zamerajú v štúdiu na strednej škole.

V našom infostánku sme žiakom prezentovali možnosti, ktoré im ponúka štúdium odborných škôl, zručnosti a skúsenosti, ktoré môžu získať a stať sa tak odborníkmi vo svojom odvetví. Dostali informácie, čo všetko im zázemie odbornosti poskytuje, čo všetko sa môžu naučiť a kde všade môžu svoje odborné zručnosti využiť. So žiakmi základných škôl sa nerozprávali len učitelia alebo naši lektori, ale hlavne študenti strednej odbornej školy, ktorí svojim rovesníkom vedia najlepšie sprostredkovať názory na odborné vzdelávanie.

Súčasťou nášho prezentačného stánku bola aj ukážka a ochutnávka poľnohospodárskych produktov. Žiaci ako aj všetci zúčastnení tak mohli na vlastnej skúsenosti zistiť, že aj poľnohospodári a potravinári potrebujú mať odborné zručnosti a len odborne zdatní poľnohospári vedia produktovať kvalitné, zdravé a chutné potraviny.

Skúsenosti s odborným vzdelaním a možnosťami, ktoré poskytuje program Erasmus+ je najlepšie prezentovať na úspešných príkladoch. Preto sme v rámci podujatia prezentovali aj názory a skúsenosti našich žiakov, absolventov či spolupracovníkov na tento program. Pýtali sme sa ich jednoduchú otázku: Čo ti dal Erasmus+?