Aktivita 3 - Kreativita pri oslovení mladých

26.12.2016 20:55

Pri formovaní mladej generácie ľudí, pri vedení mládeže k aktivite je potrebné postupovať inak ako v minulosti. Pre ich podchytenie je potrebné ich osloviť novými, modernými prístupmi. Do popredia sa dostáva neformálne vzdelávanie, v rámci ktorého sa vedia mnohé naučiť a zároveň sa aj zabaviť.

Príkladom takéhoto vzdelávania je využitie solárnej gitary alebo elektromobility. Žiaci sa učia už pri jej samostnom zostrojovaní. Následne sa môžu spoločne zabaviť pri hre na gitare. Takto vieme osloviť mladú generáciu a vštepiť im základnú myšlienku "najprv práca, potom zábava". Zároveň im ukážeme, že moderné výdobytky doby sú využiteľné rovnako v práci ako aj pri zábave.

Ďokazom o tom, že zručnosti a vzájomná zábava nepoznajú hranice a ani národnosti je nasledujúce video, ktoré zachytáva ako si náš kolega z Poľska bez problémov zahral s kapelou na vianočných trhoch v Leviciach. Spojili ich odborné zručnosti - hra na hudobných nástrojoch.