Občianske združenie Guľôčka pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít mládeže, ktoré smerujú k zdravému a hodnotnému životnému štýlu, neformálnemu vzdelávaniu a udržiavaniu tradícií na vidieku.

Medzi hlavné ciele organizácie patrí popularizácia zdravého životného štýlu, športu, aktivít pre voľný čas mládeže spolu s prípravou a organizáciou stretnutí mládeže. Činnosť podporuje ochranu a kultiváciou životného prostredia, podporuje výmeny skúseností a myšlienok, ktoré súvisia so zachovávaním tradícií, remesiel a pracovných postupov využiteľných v agroturistike. Tiež zabezpečuje činnosť neformálneho vzdelávania s metódami a formami podporujúcimi rozvoj osobnosti mladého človeka a jeho komunikáciu s okolím a v komunite.


Aktuality

Slovenskí a českí farmári idú riešiť problémy spoločne

02.07.2019 14:24
Slovenskí a českí farmári idú riešiť problémy spoločne. Viac vo videu RTVS
Celý článok

Stredoškolská prax

11.06.2019 13:17
V rámci našej spolupráce so Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku Levice organizujeme aj praktickú výučbu. Žiaci prvého ročníka zavítali k nám do prírodnej záhrady na Málaši. Učili sa pracovať v súlade s prírodou a roznorodosťou plodín. Vyskúšali si plečkovanie cukrovej...
Celý článok

Zaujalo nás

Slovensko naše

12.01.2021 09:55
Krásne video o nádhernom...
Celý článok

Video o význame pôdy - zamyslime sa

24.03.2016 11:03
Zamyslime sa nad významom pôdy a o potrebe jej...
Celý článok
1 | 2 >>