Občianske združenie Guľôčka pôsobí v oblasti voľnočasových aktivít mládeže, ktoré smerujú k zdravému a hodnotnému životnému štýlu, neformálnemu vzdelávaniu a udržiavaniu tradícií na vidieku.

Medzi hlavné ciele organizácie patrí popularizácia zdravého životného štýlu, športu, aktivít pre voľný čas mládeže spolu s prípravou a organizáciou stretnutí mládeže. Činnosť podporuje ochranu a kultiváciou životného prostredia, podporuje výmeny skúseností a myšlienok, ktoré súvisia so zachovávaním tradícií, remesiel a pracovných postupov využiteľných v agroturistike. Tiež zabezpečuje činnosť neformálneho vzdelávania s metódami a formami podporujúcimi rozvoj osobnosti mladého človeka a jeho komunikáciu s okolím a v komunite.


Zaujalo nás

Video o význame pôdy - zamyslime sa

24.03.2016 11:03
Zamyslime sa nad významom pôdy a o potrebe jej...
Celý článok

PRAVDA: Ochranári vracajú hviezdam Vianoc pestré chute

03.01.2015 13:42
Na pultoch by ste staré odrody hľadali márne, to však neznamená, že zmizli. Vzácne jablone dodnes...
Celý článok